Archiv měsíce: Leden 2016

Změna Protokolu č. 4 v rámci Dohody EU – Egypt od 1. 2. 2016

Na základě Rozhodnutí Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2015 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 334/2015 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „Protokol“). V případě podrobnějšího vysvětlení...