Archiv měsíce: Únor 2016

StatusRequest v Hamburgu od 30.11.2016

Již nyní Vám můžeme zajistit odbavení containerů a nákladních vozidel v Hamburgu v rámci StatusRequest (předběžné hlášení přepravních dat), které bude nově od 30.11.2016 povinné. Kontaktujte nás pro další informace nebo si vyžádejte rovnou cenovou nabídku na T1@portservice.cz nebo na tel. čísle +420 774 146 441

Změna Protokolu č. 3 v rámci Dohody EU – Švýcarsko od 1. 2. 2016

Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2016 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 23/2016 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen „Protokol“). V případě podrobnějšího vysvětlení nás neváhejte kontaktovat.