Změna Protokolu č. 3 v rámci Dohody EU – Švýcarsko od 1. 2. 2016

Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2016 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 23/2016 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen „Protokol“).

V případě podrobnějšího vysvětlení nás neváhejte kontaktovat.