Archiv měsíce: Říjen 2016

ODCHYLKA Z PRAVIDEL PŮVODU PRO REGIONÁLNÍ KUMULACE NA TUŇÁKA Z EKVÁDORU PRO ROK 2016

Dne 17. srpna 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. L 222 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1380 o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru“. Prováděcím nařízením Komise se zavádí odchylka z pravidel původu pro regionální kumulaci na dovoz tuňáka (KN 1604...

ZMĚNA MÍSTA PODÁNÍ A VYDÁNÍ ZÁVAZNÉ INFORMACE O PŮVODU ZBOŽÍ (ZIP) V RÁMCI CELNÍ SPRÁVY ČR

Na základě „zákona č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona“ došlo ke změně „zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky„, kde se mění § 9, kterým se stanovuje věcná působnost vybraných celních úřadů. Změnou § 9 odst. 1 byla pro Celní úřad pro Olomoucký kraj stanovena celorepubliková působnost pro vydávání,...