ODCHYLKA Z PRAVIDEL PŮVODU PRO REGIONÁLNÍ KUMULACE NA TUŇÁKA Z EKVÁDORU PRO ROK 2016

Dne 17. srpna 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. L 222 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1380 o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru“.

Prováděcím nařízením Komise se zavádí odchylka z pravidel původu pro regionální kumulaci na dovoz tuňáka (KN 1604 14 a 1604 20 70) do EU z Ekvádoru za možnosti použití materiálů pocházejících z Kolumbie, Peru, Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy nebo Panamy při výrobě přípravků a konzerv z tuňáka. Nařízení Komise se použije na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.