ZMĚNA MÍSTA PODÁNÍ A VYDÁNÍ ZÁVAZNÉ INFORMACE O PŮVODU ZBOŽÍ (ZIP) V RÁMCI CELNÍ SPRÁVY ČR

Na základě „zákona č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona“ došlo ke změně „zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky„, kde se mění § 9, kterým se stanovuje věcná působnost vybraných celních úřadů. Změnou § 9 odst. 1 byla pro Celní úřad pro Olomoucký kraj stanovena celorepubliková působnost pro vydávání, rušení a prohlašování za neplatné závazných informací o původu zboží (ZIP).

Vzhledem k této skutečnosti od 29. 7. 2016 není kompetentním celním úřadem pro vydávání, rušení a prohlašování za neplatné ZIP každý celní úřad v ČR, ale pouze Celní úřad pro Olomoucký kraj.

Žádost o ZIP se od 29. 7. 2016 podává písemně u místně příslušného orgánu pro řízení o vydání ZIP v České republice, jehož adresa je:

Celní úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 19
772 71 Olomouc
kód datové schránky: utenz4d

Za písemně podanou žádost o ZIP se považuje:

  • žádost v tištěné formě podaná osobně na podatelně celního úřadu nebo zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • žádost zaslaná datovou schránkou,
  • žádost zaslaná e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (k e-mailu musí být připojen certifikát nebo uveden poskytovatel certifikačních služeb).