Problematika dovozních licencí FLEGT – Integrace do TARIC

Výsledek obrázku pro FLEGT     Výsledek obrázku pro FLEGT

EU v roce 2003 vytvořila akční plán FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví), který poskytuje řadu opatření pro vytlačení nezákonně těženého dřeva z trhů, vylepšení dodávek zákonného dřeva a zvýšení poptávky po zodpovědných dřevařských výrobcích.

S cílem celosvětově bojovat proti nezákonné těžbě dřeva EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU.

Od 15. listopadu 2016 se licenční systém FLEGT vztahuje nově i na Indonésii.

Zde naleznete přehled integrace problematiky licencí FLEGT:

celní správa – problematika FLEGT