Problematika dovozních licencí FLEGT – Integrace do TARIC

      EU v roce 2003 vytvořila akční plán FLEGT (Prosazování práva, správa a obchod v lesnictví), který poskytuje řadu opatření pro vytlačení nezákonně těženého dřeva z trhů, vylepšení dodávek zákonného dřeva a zvýšení poptávky po zodpovědných dřevařských výrobcích. S cílem celosvětově bojovat proti nezákonné těžbě dřeva EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Od 15. listopadu...

ODCHYLKA Z PRAVIDEL PŮVODU PRO REGIONÁLNÍ KUMULACE NA TUŇÁKA Z EKVÁDORU PRO ROK 2016

Dne 17. srpna 2016 bylo v Úředním věstníku EU č. L 222 zveřejněno „PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1380 o odchylce od čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o pravidla původu použitelná pro regionální kumulaci v případě tuňáků pocházejících z Ekvádoru“. Prováděcím nařízením Komise se zavádí odchylka z pravidel původu pro regionální kumulaci na dovoz tuňáka (KN 1604...

ZMĚNA MÍSTA PODÁNÍ A VYDÁNÍ ZÁVAZNÉ INFORMACE O PŮVODU ZBOŽÍ (ZIP) V RÁMCI CELNÍ SPRÁVY ČR

Na základě „zákona č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona“ došlo ke změně „zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky„, kde se mění § 9, kterým se stanovuje věcná působnost vybraných celních úřadů. Změnou § 9 odst. 1 byla pro Celní úřad pro Olomoucký kraj stanovena celorepubliková působnost pro vydávání,...

StatusRequest v Hamburgu od 30.11.2016

Již nyní Vám můžeme zajistit odbavení containerů a nákladních vozidel v Hamburgu v rámci StatusRequest (předběžné hlášení přepravních dat), které bude nově od 30.11.2016 povinné. Kontaktujte nás pro další informace nebo si vyžádejte rovnou cenovou nabídku na T1@portservice.cz nebo na tel. čísle +420 774 146 441

Změna Protokolu č. 3 v rámci Dohody EU – Švýcarsko od 1. 2. 2016

Na základě Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 2/2016 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 23/2016 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu č. 3 o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce v rámci dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen „Protokol“). V případě podrobnějšího vysvětlení nás neváhejte kontaktovat.  

Změna Protokolu č. 4 v rámci Dohody EU – Egypt od 1. 2. 2016

Na základě Rozhodnutí Rady přidružení EU-Egypt č. 1/2015 publikovaného v Úředním věstníku EU č. L 334/2015 dochází od 1. února 2016 ke změně Protokolu 4 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce v rámci Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (dále jen „Protokol“). V případě podrobnějšího vysvětlení...